Oplysninger om persondata til kunder

Retningslinjer for behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af aftale mellem:

Den enkelte kunde (herefter ”Kunden”) og

Høgholm A/S, CVR-nr. 35 24 89 19 (herefter “Selskabet”)

 

Som følge af en aftale med Selskabet accepteres denne privatlivspolitik.

Oversigt: 

1.         Generelt

2.         Personoplysninger

2.1       Hvad er personoplysninger

2.2       Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

2.3       Hvad bruger vi personoplysninger til

2.4       Hvordan beskytter vi kundens personoplysninger

2.5       Retten til adgang til kundens personoplysninger

2.6       Retten til berigtigelse af kundens personoplysninger

2.7       Retten til sletning af kundens personoplysninger

2.8       Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger

3.         Kontakter

  

1.         Generelt

Gennem aftalen med Selskabet indsamles der oplysninger om kunden.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som med virkning i Danmark fra den 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”)

Nedenfor kan der læses om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem der kan kontaktes, hvis der er spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

2.         Personoplysninger

2.1       Hvad er personoplysninger

Selskabet beder om almindelige kontaktoplysninger, når der indgås en aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnr., mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere kunden, samt levere de services, kunden har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT- system og/eller i et fysisk register.

 

2.2       Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe aftalen med Selskabet består.

Når der købes en service hos Selskabet, har vi brug for personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er leveret og betalt, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.

Under den løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på kunden i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. 

Kundens personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.  Hvis aftalen med kunden f.eks. er ophørt oktober 2018 og vores regnskabsår er pr. 30. april 2019, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevarer oplysningerne indtil tidligst udgangen af april 2024. (dog først efter udarbejdelsen af årsregnskabet pr. 30. april 2024).

 

2.3       Hvad bruger vi personoplysningerne til 

De personoplysninger, vi indsamler om kunden i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, kunden har indgået med selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan kundens almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

 

2.4       Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal kundens personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, kunden afgiver, i Selskabets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af person- oplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til kundens rettigheder.

 

2.5       Retten til adgang til kundens personoplysninger

En kunde hos Selskabet har ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysningerne vedrørende kunden behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne. 

Kunden er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om kunden selv, som kunden har afgivet til Selskabet (dataportabilitet). Kunden er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af kundens personoplysninger.

 

2.6       Retten til berigtigelse af kundens personoplysninger 

Kunden har ret til af få urigtige personoplysninger om kunden selv berigtiget af Selskabet uden unødig forsinkelse.

 

2.7       Retten til sletning af kundens personoplysninger

Kunden har ret til at få personoplysninger om kunden selv slettet af selskabet uden unødig forsinkelse, hvis Selskabet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevar kundens personoplysninger.

Bemærk, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan kunden ikke kræve, at kundens personoplysninger slettes.

 

2.8       Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af person- oplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

 

3.         Kontakter

Hvis kunden ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om kunden hos Selskabet, skal kunden rette henvendelse til     Høgholm A/S

På mail             mh@hogholm.dk

Er der registreret forkert data, eller har kunden andre indsigelser, skal kunden rette henvendelse samme sted. Kunden har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om kunden.

Hvis kunden ønsker, at klage over Selskabets behandling af kundens personoplysninger kan dette ske til

 

Datatilsynet:                Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 00

Mail: dt@datatilsynet.dk

  

Selskabet:          Høgholm A/S

                        Dornen 4, Tarp

                        6715 Esbjerg N

                        Tlf.: 75 16 77 55

                        Mail: mh@hogholm.dk

 

Senest revideret 1/8 - 2019

Høgholm Elektriker

Søger du en el-installatør, som du betro, stole på og regne med - HVER gang - så kontakt os for mere information samt et godt og uforpligtende tilbud.