Termografering af eltavler

HVAD ER TERMOGRAFERING AF ELTAVLER

Vi ser termografering som et af de mest effektive værktøjer til både forebyggelse af mulige nedbrud og identifikation af synlige og usynlige fejl på elektriske komponenter, som:

 • Eltavler
 • Elanlæg
 • Elinstallationer
 • Produktionsanlæg
 • Motorer

Termografering er en varmefølsom fotografering af eltavlen, der afslører, om der er særlig risiko for fejl, kortslutning eller brand på installationen. Findes der en fejl, bliver den naturligvis udbedret, så hurtigt det er muligt. Regelmæssig termografering af eltavler kan dermed minimere risikoen for driftstop i virksomheden og, i værste fald, brand i bygninger.

VI IDENTIFICERER OG UDBEDRER

Termografering af eltavler kan vise mange typer fejl, der kan lede til nedbrud, men nogle af de typiske fejl, vi finder ved termografering af eltavler, er:

 • Overbelastninger
 • Skævbelastning
 • Dårlige forbindelser
 • Slitage
 • Korrosion
 • Fejl i installationen
 • Defekte komponenter

Fanges disse fejl i tide, har vi mulighed for at udbedre, før det går galt og dermed ud over driften i en virksomhed. En af de positive elementer for virksomheder ved termografering af eltavler er, at det ikke kræver, at man lukker for strømmen, da termograferingen netop skal måle den enkelte maskines belastning på tavlen.

FOREBYG MED HØGHOLM

Hos Høgholm er vi store fortalere for det løbende, forebyggende vedligehold, som minimerer risikoen for nedbrud i virksomheder. Denne holdning ser vi ofte, at vores kunder i Esbjerg og omegn deler med os, da omkostningen ved utilsigtet driftsstop oftest langt overgår udgiften ved løbende kontrol og vedligehold.
Derfor tilbyder vi vores erhvervskunder at lave en termografering af deres el-tavler i en frekvens, der sikrer, at vi opdager de løbende fejl på installationen. Denne frekvens bliver bestemt ud fra alderen på og den daglige belastning af eltavlen.

Efter termografering af eltavlen udfærdiges en rapport med detaljerede oplysninger om de eventuelle fejl, der måtte findes samt en tidshorisont på og forslag til udbedring af disse.

Arbejdsområder Om Høgholm

Søger du en el-installatør, som du betro, stole på og regne med - HVER gang - så kontakt os for mere information samt et godt og uforpligtende tilbud.